Videos

over Training Base Weeze

De volgende voorbeelden van scenario’s

om realistisch bij ons te trainen:

 • Brandbestrijding in één van onze vele oefenobjecten zoasl bijvoorbeeld woonhuizen (vrijstaand, rijteswoningen), school, autowerkplaats, supermarkt en zo voorts…
 • Inzet Verkeersongevallen met gerbuik van technische en hydraulische hulpmiddelen
 • Ongevallenbestrijding van Chemische, Biologische, Radio Aktieve en Nucleaire gevaarlijke stoffen (CBRN)
 • waterwinning open water (pompen)
 • Pelotonsinzetten (Grootschalige inzet)

Opleiding en bijscholing

op het gebied van brandweer

 • Brandbestrijding in tunnels en parkeergarages 8 Uur
  De deelnemers trainen met inzettactieken en -technieken onder realistische omstandigheden met warmte, rook en vuur…

  ›› MEER INFO

 • Coaching – Oefenbegeleiding „Inhouse“ 8 Uur
  Uw medewerkers worden opgeleid tot oefeleider om zelfstandig oeefeningen te kunnen voorbereiden, plannen, uitvoeren, waarnemen, te beoordelen en evalueren…

  ›› MEER INFO

 • Inzetten in Industiele omgevingen 8 Uur
  De deelnemers trainen in verschillende inzetsituaties hun kennis, vaardigheden en competenties in situaties in Industriele omgevingen…

  ›› MEER INFO

 • Flash-Over Training 4 Uur
  Doel van deze training is om signalen van gevaren te leren herkennen en er naar te handelen…

  ›› MEER INFO

 • Basisopleiding Ademluchtmaskerdrager 20 Uur (3 Dagen)
  Theoretische en praktische basisopleiding voor het leren dragen en werken met een ademluchtmasker…

  ›› MEER INFO

 • Tactiek en Strategie bij de complexe binnenbrandbestrijding 8 Uur
  De taktische en strategische besluiten en maatregelen en de effecten daarvan op de brandontwikkelingn en ingezette eenheden staan centraal in deze training…

  ›› MEER INFO

 • Inzetmogelijkheden van de warmtebeeldcamera voor brandweer 8 Uur
  Het High-Tech Werktuig warmtebeeldcamera kan in vele inzetsituaties van grote dienst zijn.
  Denkt men aan brandbestrijding dan…

  ›› MEER INFO

Uw aanspreekpunt

Geert Jeuken
Geert Jeuken Sales Fire & Rescue
Uw aanspreekpunt voor de thema´s:
• Technische Hulpverlening
• Brandbestrijding
• Ongevalbestrijding Gevaarlijke Stoffen

Telefoon: +49 2837 667124

FilosofiePraktische en realistische training voor de effectieve, efficiënte en vooral veilig gebruik!

De wereld evolueert van jaar tot jaar met een snel tempo. Industrie 4.0, het internet der dingen, de wereldwijde crises en multiculturele samenlevingen een impact hebben op ons dagelijks leven. Deze verandering ook de risico’s en eisen aan de krachten van de politie en niet-politie security change. Voor de hulpdiensten, zodat de uitdaging ontstaat voortdurend hun kennis om actief te oefenen en trainen aan te passen. We zijn toegewijd aan alle nood- en rescue organisaties te ondersteunen om deze uitdaging aan.

Wij helpen helpers!

Wij bieden onze klanten met het team van de Training Base Weeze tientallen jaren van gebruik en training ervaring. Gecertificeerde instructeurs, alle krachten uit de actieve inzet dienst met professionele brandweer waren specifiek voorbereid voor het werk en gekwalificeerd als een coach. Wij hebben geen universele oplossingen, want er is geen standaard problemen in gebruik is. Toch wijzen we naar mogelijke oplossingen om problemen te analyseren, afhankelijk van hun eigen eisen en de huidige situatie en de deal met.

In een gefaseerde aanpak, ontwikkelen wij aangepaste training met als doel het verzamelen van deelnemers aan de opleidingen waar ze staan. Hier, het opleidingsbeleid van licht naar zwaar geldt, rekening houdend met de psychologische fundamenten van het menselijk leren.

Training en opleiding mag – nee, moet leuk zijn, omdat de positieve ervaringen zelf te verankeren sterker in ons geheugen als mislukkingen. We leren van rolmodellen die hun verhaal te vertellen, door het herkennen van patronen, door middel van motivatie en plezier.

Met deze kennis en te goeder trouw kozen we onze trainers.
Zij zijn degenen die het succes van een training met de steun van een gemotiveerd team vorm te geven.

meer oefenterreinenvan Training Base